Our Initiatives – Philanthropy in CEE 2022 SI

Philanthropy in Europe

V zadnjih treh desetletjih so države Srednje in Vzhodne Evrope (CEE) na področju družbeno-ekonomskega razvoja dosegle pomemben napredek. Vedno večje bogastvo različnih družb je za mnoge postala resničnost in ne le sanje. Čeprav smo na to lahko ponosni, nas v regiji čaka še veliko izzivov, s katerimi se je treba spopasti. Nihče si ni mogel predstavljati, s kakšnimi izzivi se bomo spopadli v tako kratkem času – najprej pandemija, zdaj vojna v Ukrajini. V tem kontekstu lahko filantropija prevzame ključno vlogo.

Danes vam predstavljamo drugo izdajo naše raziskave »Filantropija v Srednji in Vzhodni Evropi«. Upamo, da bodo ti podatki služili odločevalcem in drugim ključnim akterjem kot referenčna točka za nadaljnje raziskave, informiranje, izobraževanje in finančne odločitve.

Tukaj lahko spremenite jezik:

PRENESI POROČILO

FILANTROPIJA V KRIZNIH OBDOBJIH

V zadnjih dveh letih so državljani Srednje in Vzhodne Evrope izkusili krize in izzive, ki so vplivali na vključenost skupnosti v regiji. Globalna pandemija covida-19, podnebna kriza in zdaj vojna v Ukrajini so jasno pokazali, da sta sodelovanje in medsebojna podpora bistvenega pomena. Več kot polovica (58 %) državljanov regije navaja, da trenutni izzivi zahtevajo več angažiranja skupnosti. Med tako izrazitimi krizami, kot je vojna v Ukrajini, državljani Srednje in Vzhodne Evrope dejavno pomagajo tistim, ki potrebujejo pomoč, vendar pričakujejo tudi vključenost preostalega sveta. 52 % državljanov regije meni, da bi glede na trenutne geopolitične razmere razvite države morale bolj podpirati in spodbujati družbeno angažiranost v regiji.

[če želite izvedeti več, prenesite poročilo]

SOBSEG FINANČNE PODPORE

Glede na trenutne izzive ne bi smelo biti presenečenje, da skoraj polovica (48 %) državljanov finančna sredstva daje v socialne namene. Finančna angažiranost je razvidna na vseh področjih – ne glede na starost, kraj bivanja, spol ali osebni dohodek. Razlike je mogoče opaziti v povprečnih zneskih donacij – ti so višji pri donatorjih, starih od 30 do 40 let, moških in posameznikih z višjimi dohodki. Ob upoštevanju števila prebivalcev v 7 anketiranih državah skupno vrednost do zdaj doniranih sredstev ocenjujemo na 960 milijonov evrov. Vendar pa je potencial teh družb veliko večji – z ustrezno motivacijo in odstranitvijo ovir bi bili državljani Srednje in Vzhodne Evrope pripravljeni letno darovati 2,13 milijarde EUR za socialne namene.

[če želite izvedeti več, prenesite poročilo]

GONILA IN OVIRE PRI KREPITVI DRUŽBENE ANGAŽIRANOSTI

Glavni razlog, zakaj kot družba pomagamo drugim, je splošna želja po opravljanju dobrih del. Za mnoge ljudi predstavljajo globalne ali nacionalne zadeve pomembno gonilo. Trenutne krize povečujejo družbeno angažiranost. Po drugi strani sta glavna razloga za nevključevanje pomanjkanje sredstev (časa, denarja) in nezaupanje socialnemu sektorju. Področje davčnih olajšav je vsekakor vir neizkoriščenega potenciala v regiji Srednje in Vzhodne Evrope. Le 42 % anketirancev je slišalo za ta mehanizem in samo 18 % anketirancev je olajšavo koristilo.

[če želite izvedeti več, prenesite poročilo]

PROSTOVOLJSTVO MED DRŽAVLJANI SREDNJE IN VZHODNE EVROPE

Poleg denarja imajo državljani regije na voljo še en pomemben vir – čas. Že vsak tretji anketiranec (34 %) navaja, da je bil v zadnjih 12 mesecih vključen v prostovoljstvo. Vsekakor je to področje domena mladih. Prostovoljstvo zaposlenih pomemben trend, vendar pa le 20 % anketirancev navaja, da imajo možnost delovati na področju socialne pomoči med delovnim časom. Hkrati skoraj 40 % preostalih anketirancev trdi, da bi jih to zanimalo. Podobno situacijo lahko opazimo na področju dejavnosti pro bono. Le 14 % anketirancev navaja, da njihovi delodajalci brezplačno podpirajo organizacije s socialnim namenom v okviru svojih poslovnih dejavnosti, medtem ko kar 46 % preostalih pričakuje, da bodo njihovi delodajalci to storili, vendar se to ne zgodi.

[če želite izvedeti več, prenesite poročilo]

Pričakovanja glede poslovanja

Državljani Srednje in Vzhodne Evrope pričakujejo, da bodo podjetja odgovorna in dejavna pri reševanju družbenih in okoljskih problemov. Zaupanje v zmogljivost sektorja je v tem pogledu zelo visoko: kar 6 od 10 anketirancev (57 %) meni, da bodo družbene probleme bolj verjetno reševala podjetja kot vlade. Pomembno je, da državljani Srednje in Vzhodne Evrope cenijo družbeno odgovorne blagovne znamke in so jih pripravljeni nagraditi s svojo potrošniško izbiro. Omeniti velja, da naracija, ki jo velika podjetja uporabljajo v svojih internih strategijah in čedalje bolj v komunikaciji, še ni dosegla javne zavesti. Samo 11 % državljanov Srednje in Vzhodne Evrope pozna akronim ODU. Kaj še pričakujemo od podjetij? Vsekakor je pomembno, da so njihove dejavnosti vidne, pregledne in koherentne.

[če želite izvedeti več, prenesite poročilo]

KLJUČNI CILJI TRAJNOSTNEGA RAZVOJA (SDGS)

Državljani Srednje in Vzhodne Evrope verjamejo, da bi večino težav morala reševati javna uprava in vlade, vendar te naloge trenutno opravljajo predvsem v socialnem in zasebnem sektorju ter posamezni donatorji. Državljani Srednje in Vzhodne Evrope pričakujejo medsektorsko sodelovanje in skupno ukrepanje za doseganje ciljev trajnostnega razvoja. Področja, ki bi jih morala podjetja v veliki meri obravnavati v sodelovanju z javno upravo, vključujejo cilj 12: Odgovorna poraba in proizvodnja, cilj 8: Dostojno delo in gospodarska rast ter cilj 9: Industrija, inovacije in infrastruktura.

[če želite izvedeti več, prenesite poročilo]

POTREBA PO DOSTOPU DO ZNANJA IN IZOBRAŽEVANJA

Znanje s področja socialne odgovornosti je še vedno razdrobljeno. Primanjkuje strukturiranih izobraževalnih dejavnosti. Večina anketirancev (61 %) navaja, da je treba o družbeni angažiranosti izobraževati že od malih nog; 75 % jih meni, da bi to temo morali spodbujati starši, 69 % pa jih meni, da bi morale informacije zagotoviti šole. Večina državljanov Srednje in Vzhodne Evrope meni, da je filantropija del finančnega izobraževanja (58 %) in bi jo morale spodbujati banke (63 %).

[če želite izvedeti več, prenesite poročilo]

VKLJUČITE SE

Združevanje moči je ključnega pomena za doseganje pravega in dolgoročnega učinka. Globalni izzivi so postali tako razsežni in kompleksni, da se je z njimi nemogoče spopasti samostojno. Potrebujemo vašo vključenost. Podprite naše raziskave:

  • finančno
  • s svojimi strokovnimi storitvami (prevajanje, PR, oglaševanje, mediji)

PARTNERJI