Our Initiatives – Philanthropy in CEE 2022 HR

Philanthropy in Europe

U posljednja tri desetljeća zemlje srednje i istočne Europe (CEE) ostvarile su značajan napredak u društveno-ekonomskom razvoju. Bogatstvo društava koje postojano raste za mnoge je od sna postalo stvarnost. Iako je to nešto čime se treba ponositi, u regiji još uvijek ima mnogo izazova s kojima se treba uhvatiti u koštac. Nitko nije mogao ni zamisliti s kakvim ćemo se izazovima suočiti u ovako kratkom vremenu – prvo pandemija, a sada i rat u Ukrajini. U svjetlu toga, filantropija može imati ključnu ulogu.

Danas Vam predstavljamo drugo izdanje naše studije „Filantropija u srednjoj i istočnoj Europi”. Nadamo se da će ovi podaci poslužiti donositeljima odluka i drugim ključnim igračima kao referentna točka za daljnja istraživanja, izvor dodatnih informacija, obrazovanja te za donošenje financijskih odluka.

Ovdje možete promijeniti jezik:

PREUZMITE IZVJEŠĆE

FILANTROPIJA U VRIJEME KRIZE

Tijekom protekle dvije godine građani srednje i istočne Europe doživjeli su krize i izazove koji su utjecali na angažman zajednice u regiji. Globalna pandemija bolesti COVID-19, klimatska kriza i sada rat u Ukrajini jasno su pokazali da su suradnja i međusobna podrška ključni. Gotovo 6 od 10 (58%) građana regije ukazuje na to da trenutni izazovi zahtijevaju veći angažman zajednice. Tijekom velikih kriza, poput rata u Ukrajini, građani srednje i istočne Europe aktivno se uključuju u pružanje potpore onima kojima je ista potrebna, ali očekuju i predanost ostatka svijeta. 52% građana regije smatra da bi, s obzirom na trenutnu geopolitičku situaciju, razvijene zemlje trebale učiniti više u pogledu pružanja podrške i promicanja društvenog angažmana u regiji.

[da biste saznali više, preuzmite izvješće]

RAZMJER FINANCIJSKE POTPORE

U svjetlu današnjih izazova, nije neobično da gotovo polovica (48%) građana daje financijske priloge u društvene svrhe. Financijski angažman prisutan je kod svih – bez obzira na dob, mjesto stanovanja, spol ili osobni prihod. Razlike se mogu uočiti u prosječnim iznosima koji se doniraju – oni su veći za donatore u dobi od 30-40 godina, muškarce i osobe s višim prihodima. Uzimajući u obzir broj stanovnika u 7 zemalja koje su bile predmet ispitivanja, ukupnu vrijednost trenutno doniranih sredstava procjenjujemo na 960 milijuna eura. Međutim, potencijal ovih društava mnogo je veći – uz odgovarajuću motivaciju i uklanjanje prepreka, građani srednje i istočne Europe bili bi spremni donirati 2,13 milijardi eura za društvene svrhe godišnje.

[da biste saznali više, preuzmite izvješće]

POKRETAČI I PREPREKE

Primarni razlog zbog kojeg se kao društvo bavimo pomaganjem drugima je generalna želja da činimo dobro. Za mnoge su svjetski ili nacionalni događaji značajan pokretač. Trenutne krize generiraju veći društveni angažman. S druge strane, primarni razlozi neuključivanja su nedostatak resursa (vrijeme, novac) i nepovjerenje u društveni sektor. Područje poreznih olakšica definitivno je izvor neiskorištenog potencijala u regiji srednje i istočne Europe. Samo 42% ispitanika čulo je za ovaj mehanizam, a tek 18% među njima imalo je koristi od olakšica.

[da biste saznali više, preuzmite izvješće]

VOLONTIRANJE MEĐU GRAĐANIMA CEE

Uz novac, vrijeme je još jedan važan resurs dostupan građanima regije. Svaki treći ispitanik (34%) navodi da je volontirao u posljednjih 12 mjeseci. To je svakako domena mladih. Volontiranje zaposlenika postaje važan trend, no samo 20% ispitanika navodi da ima priliku uključiti se u društveno djelovanje tijekom radnog vremena. Istodobno, gotovo 40% ostalih tvrdi da bi za to bili zainteresirani. Slična se situacija može uočiti i na području pro bono aktivnosti. Tek 14% ispitanika navodi da njihovi poslodavci u okviru svojih poslovnih aktivnosti besplatno podržavaju organizacije društvene namjene, dok čak 46% ostalih očekuje od svojih poslodavaca da to čine, iako oni to ne rade.

[da biste saznali više, preuzmite izvješće]

OČEKIVANJA OD PODUZEĆA

Građani srednje i istočne Europe očekuju da poduzeća budu odgovorna i da aktivno rade na rješavanju društvenih i ekoloških problema. Povjerenje u kapacitet sektora u tom pogledu vrlo je visoko: čak 6 od 10 ispitanika (57%) vjeruje da je veća vjerojatnost da će poduzeća rješavati društvene probleme nego da će ih rješavati vlade. Značajno je da građani srednje i istočne Europe cijene društveno odgovorne brendove i spremni su ih nagraditi svojim izborom potrošača. Valja napomenuti da narativ koji velika poduzeća rabe u svojim internim strategijama i, sve više, komunikacijama još nije dosegao javnu svijest. Samo 11% građana srednje i istočne Europe susrelo se s akronimom ESG. Što se još očekuje od poduzeća? Svakako je važno da njihove aktivnosti budu vidljive, transparentne i koherentne.

[da biste saznali više, preuzmite izvješće]

KLJUČNI CILJEVI ODRŽIVOG RAZVOJA

Građani srednje i istočne Europe smatraju da većinu problema trebaju rješavati javna uprava i vlade, ali da te zadaće trenutno više obavlja društveni i privatni sektor, kao i pojedinačni donatori. Građani srednje i istočne Europe očekuju međusektorsku suradnju i zajednički rad u postizanju ciljeva održivog razvoja. Područja kojima bi se poduzeća u suradnji s javnom upravom uvelike trebala baviti uključuju Cilj 12: Odgovorna potrošnja i proizvodnja, Cilj 8: Dostojanstven rad i gospodarski rast te Cilj 9: Industrija, inovacije i infrastruktura.

[da biste saznali više, preuzmite izvješće]

POTREBA ZA PRISTUPOM ZNANJU I OBRAZOVANJU

Znanja iz područja društvene odgovornosti još uvijek su fragmentarna. Nedostaje strukturiranih obrazovnih aktivnosti. Većina ispitanika (61%) navodi da se društvenom angažmanu treba poučavati od najranije dobi; 75% smatra da bi ga trebali usaditi roditelji, dok 69% smatra da bi informacije o tome trebale dati škole. Većina građana srednje i istočne Europe smatra da je filantropija dio financijskog obrazovanja (58%) te da bi je trebale promicati banke (63%).

[da biste saznali više, preuzmite izvješće]

UKLJUČITE SE

Udruživanje snaga ključno je za postizanje istinskog, dugotrajnog učinka. Globalni izazovi dosegnuli su toliki razmjer i razinu složenosti da se s njima ne možemo nositi sami. Trebamo Vaš angažman. Molimo Vas da podržite naše istraživanje:

  • financijski
  • putem vaših stručnih usluga (prijevodi, PR, oglašavanje, mediji)

PARTNERI