Our Initiatives – Philanthropy in CEE 2022 LT

Philanthropy in Europe

Per pastaruosius tris dešimtmečius Vidurio ir Rytų Europos (VRE) šalys padarė reikšmingą pažangą socialinio ir ekonominio vystymosi srityje. Stabiliai augantis visuomenių gerovės lygis daugeliui tapo ne tik svajone, bet ir realybe. Tuo galima didžiuotis, bet regionas vis dar susiduria su daugybe iššūkių, kuriuos reikia įveikti. Niekas negalėjo įsivaizduoti, su kokiais iššūkiais susidursime per tokį trumpą laiką: iš pradžių pandemija, o dabar – karas Ukrainoje. Tokiomis sąlygomis lemiamą vaidmenį gali atlikti filantropinė veikla.

Šiandien pristatome antrąjį savo tyrimo „Filantropinė veikla Vidurio ir Rytų Europoje“ leidimą. Tikimės, kad šie duomenys pasitarnaus sprendimus priimantiems asmenims ir kitiems pagrindiniams veikėjams kaip ateities tyrimų, informacijos, švietimo ir finansinių sprendimų atskaitos taškas.

Kalbą galite pakeisti čia:

ATSISIŲSTI ATASKAITĄ

FILANTROPINĖ VEIKLA KRIZĖS LAIKOTARPIU

Per pastaruosius dvejus metus VRE piliečiai susidūrė su krizėmis ir iššūkiais, kurie paveikė bendruomenės įsitraukimą regione. COVID-19 pandemija, klimato krizė, o dabar ir karas Ukrainoje aiškiai parodė, kad būtinas bendradarbiavimas ir abipusė parama. Beveik 6 iš 10 (58 %) regiono gyventojų teigia, kad dabartiniai iššūkiai reikalauja aktyvesnio bendruomenės įsitraukimo. Per tokio masto krizes kaip karas Ukrainoje VRE piliečiai aktyviai remia tuos, kuriems reikia paramos, tačiau taip pat tikisi likusios pasaulio dalies įsipareigojimo. 52 % regiono piliečių mano, kad, atsižvelgiant į dabartinę geopolitinę situaciją, išsivysčiusios šalys turėtų labiau remti ir skatinti socialinį įsitraukimą regione.

[jei norite sužinoti daugiau, atsisiųskite ataskaitą]

FINANSINĖS PARAMOS MASTAS

Atsižvelgiant į nūdienos iššūkius, nenuostabu, kad siekiant socialinių tikslų finansiškai prisideda beveik pusė (48 %) piliečių. Finansinio įsitraukimo apraiškų yra įvairiose žmonių grupėse, nepriklausomai nuo amžiaus, gyvenamosios vietos, lyties ar asmeninių pajamų. Pastebimas tik vidutinės paramai skiriamos sumos skirtumas – didesnes sumas skiria 30–40 metų amžiaus asmenys, vyrai ir daugiau uždirbantys asmenys. Atsižvelgdami į gyventojų skaičių 7 apklaustose šalyse, apytikriai apskaičiavome, kad bendra šiose šalyse paramai paskira pinigų suma siekia 960 mln. eurų. Visgi šių visuomenių potencialas kur kas didesnis – esant tinkamai motyvacijai ir pašalinus kliūtis, VRE piliečiai socialinėms reikmėms per metus būtų pasirengę paskirti 2,13 mlrd. eurų.

[jei norite sužinoti daugiau, atsisiųskite ataskaitą]

SOCIALINIO ĮSITRAUKIMO REGIONE VAROMOSIOS JĖGOS IR KLIŪTYS

Pagrindinė priežastis, dėl kurios mes, kaip visuomenė, padedame kitiems, yra tiesiog noras daryti gera. Daugeliui žmonių pasauliniai ar nacionaliniai reikalai yra svarbi varomoji jėga. Didesnį socialinį įsitraukimą lemia esamos krizės. O pagrindinės priežastys, užkertančios kelią įsitraukimui, yra išteklių (laiko, pinigų) trūkumas ir nepasitikėjimas socialiniu sektoriumi. Neišnaudoto potencialo šaltinis VRE regione neabejotinai yra mokesčių lengvatos. Apie šį mechanizmą yra girdėję tik 42 % respondentų, o lengvata pasinaudojo tik 18 %.

[jei norite sužinoti daugiau, atsisiųskite ataskaitą]

VRE PILIEČIŲ SAVANORIŠKA VEIKLA

Svarbus regiono piliečių išteklius yra ne tik pinigai, bet laikas. Jau dabar kas trečias (34 %) apklaustasis nurodo, kad per pastaruosius 12 mėnesių užsiėmė savanoriška veikla. Tai neabejotinai yra jaunimo sritis. Darbuotojų savanoriška veikla tampa svarbia tendencija, tačiau tik 20 % respondentų nurodo turintys galimybę dalyvauti socialinėje veikloje savo darbo valandomis. O beveik 40 % likusiųjų teigia, kad pageidautų tai daryti. Panašios tendencijos vyrauja ir pro bono veiklos srityje. Tik 14 % respondentų nurodo, kad jų darbdaviai nemokamai remia socialines organizacijas vykdydami savo verslą, o net 46 % tokio elgesio iš savo darbdavių tikisi, bet pastarieji to nedaro. Darbdaviai, kurie įsitraukia, dažniausiai padeda organizacijoms plėtoti savo paslaugas, teikia nemokamą technologinę paramą arba nemokamas apskaitos ir teisines paslaugas. Tyrimai rodo, kad darbuotojai akivaizdžiai tikisi galimybių įsitraukti į darbuotojų savanorišką veiklą ir pro bono paslaugas.

[jei norite sužinoti daugiau, atsisiųskite ataskaitą]

LŪKESČIAI VERSLUI

VRE piliečiai tikisi, kad verslo įmonės veiklą vykdys atsakingai ir aktyviai dalyvaus sprendžiant socialines ir aplinkosaugos problemas. Pasitikėjimas sektoriaus pajėgumais šiuo atžvilgiu yra labai aukšto lygio: net 6 iš 10 respondentų (57 %) mano, kad įmonės labiau linkusios spręsti socialines problemas nei vyriausybės. Svarbu tai, kad VRE piliečiai vertina socialiai atsakingus prekių ženklus ir yra pasirengę įmonėms atsidėkoti rinkdamiesi jų produktus. Verta paminėti, kad lozungai, kuriuos stambios įmonės naudoja savo vidaus strategijose ir vis dažniau – komunikacijoje, dar nepasiekė visuomenės sąmonės. Tik 11 % VRE piliečių yra susidūrę su santrumpa ASV (aplinkosaugos, socialiniai ir valdymo aspektai). Ko dar tikimasi iš įmonių? Žinoma, labai svarbu, kad jų veikla būtų matoma, skaidri ir nuosekli.

[jei norite sužinoti daugiau, atsisiųskite ataskaitą]

PAGRINDINIAI DVT

VRE piliečiai mano, kad daugumą problemų turėtų spręsti viešojo administravimo institucijos ir vyriausybės, tačiau šiuo metu šias užduotis labiau atlieka socialinis ir privatusis sektorius bei pavieniai paramos teikėjai. VRE piliečiai tikisi tarpsektorinio bendradarbiavimo ir bendrų veiksmų siekiant darnaus vystymosi tikslų. Kaip sritys, kuriose verslai turėtų daugiausia bendradarbiauti su viešojo administravimo institucijomis, nurodomas 12 tikslas – atsakingas vartojimas ir gamyba, 8 tikslas – deramas darbas ir ekonominis augimas, ir 9 tikslas – pramonė, inovacijos ir infrastruktūra.

[jei norite sužinoti daugiau, atsisiųskite ataskaitą]

ŽINIŲ IR IŠSILAVINIMO PRIEINAMUMO POREIKIS

Žinios socialinės atsakomybės srityje vis dar yra fragmentiškos. Trūksta struktūrizuotų edukacinių užsiėmimų. Dauguma respondentų (61 %) nurodo, kad socialinio įsitraukimo reikėtų mokyti nuo mažens; 75 % mano, kad tai turėtų įskiepyti tėvai, o 69 % įsitikinę, kad informaciją apie tai turėtų teikti mokyklos. Daugumos VRE piliečių manymu, filantropinė veikla yra finansinio švietimo dalis (58 %) ir ją turėtų skatinti bankai (63 %).

[jei norite sužinoti daugiau, atsisiųskite ataskaitą]

PRISIDĖTI

Norint pasiekti tikrą ir ilgalaikį poveikį, labai svarbu suvienyti jėgas. Pasauliniai iššūkiai pasiekė tokį mastą ir sudėtingumo lygį, kad neįmanoma jų įveikti vieniems. Mums reikia jūsų įsitraukimo. Paremkite mūsų tyrimus:

  • finansiškai
  • teikdami profesines paslaugas (vertimai, viešieji ryšiai, reklama, žiniasklaida)

PARTNERIAI