Our Initiatives – Philanthropy in CEE 2022 LV

Philanthropy in Europe

Pēdējo trīs desmitgažu laikā Centrāleiropas un Austrumeiropas (CAE) valstis ir panākušas ievērojamu progresu sociāli ekonomiskajā attīstībā. Pastāvīgi augošā sabiedrības labklājība daudziem ir kļuvusi ne tikai par sapni, bet arī par realitāti. Lai gan ir, ar ko lepoties, reģionā joprojām ir jārisina daudzas problēmas. Neviens nevarēja iedomāties, ar cik daudziem izaicinājumiem mēs saskarsimies tik īsā laikā – vispirms pandēmija, tagad karš Ukrainā. Ņemot to vērā, filantropijai var būt izšķiroša nozīme.

Šodien mēs iepazīstinām jūs ar mūsu pētījuma “Filantropija Centrāleiropā un Austrumeiropā” otro izdevumu. Mēs ceram, ka šie dati kalpos lēmumu pieņēmējiem un citiem galvenajiem dalībniekiem kā atskaites punkts turpmākiem pētījumiem, informācijai, izglītošanai un finanšu lēmumiem.

Jūs varat mainīt valodu šeit:

LEJUPIELĀDĒT PĀRSKATU

FILANTROPIJA KRĪZES LAIKĀ

Pēdējo divu gadu laikā CAE iedzīvotāji ir piedzīvojuši krīzes un izaicinājumus, kas ir ietekmējuši sabiedrības iesaisti reģionā. Globālā Covid-19 pandēmija, klimata krīze un tagad arī karš Ukrainā ir skaidri parādījuši, ka sadarbība un savstarpējs atbalsts ir ļoti svarīgi. Gandrīz 6 no 10 (58%) reģiona iedzīvotājiem norāda, ka pašreizējās problēmas prasa lielāku sabiedrības iesaistīšanos. Tik lielu krīžu laikā kā karš Ukrainā CAE pilsoņi aktīvi iesaistās to cilvēku atbalstīšanā, kuriem tas ir nepieciešams, taču viņi sagaida arī iesaisti no pārējās pasaules. 52% reģiona iedzīvotāju uzskata, ka, ņemot vērā pašreizējo ģeopolitisko situāciju, attīstītajām valstīm būtu jādara vairāk, lai atbalstītu un veicinātu sociālo iesaisti reģionā.

[lai uzzinātu vairāk, lūdzu, lejupielādējiet pārskatu]

FINANSIĀLĀ ATBALSTA MĒROGS

Ņemot vērā mūsdienu izaicinājumus, nav pārsteigums, ka gandrīz puse (48%) iedzīvotāju veic finansiālus ziedojumus sociālajiem mērķiem. Finansiālā iesaistīšanās ir redzama visās jomās — neatkarīgi no vecuma, dzīvesvietas, dzimuma vai personīgajiem ienākumiem. Atšķirības vērojamas vidējās ziedotajās summās – tās ir lielākas ziedotājiem vecumā no 30 līdz 40 gadiem, vīriešiem un personām ar lielākiem ienākumiem. Ņemot vērā iedzīvotāju skaitu 7 aptaujātajās valstīs, šobrīd tur saziedoto līdzekļu kopējo vērtību lēšam 960 miljonu eiro apmērā. Tomēr šo sabiedrību potenciāls ir daudz lielāks – ar pienācīgu motivāciju un šķēršļu novēršanu CAE iedzīvotāji būtu gatavi ziedot 2,13 miljardus eiro sociālajiem mērķiem gadā.

[lai uzzinātu vairāk, lūdzu, lejupielādējiet pārskatu]

VIRZĪTĀJSPĒKI UN ŠĶĒRŠĻI

Galvenais iemesls, kāpēc mēs kā sabiedrība iesaistāmies palīdzības sniegšanā citiem, ir vispārējā vēlme darīt labu. Daudziem cilvēkiem pasaules vai nacionālās lietas ir nozīmīgs virzītājspēks. Pašreizējās krīzes rada lielāku sociālo iesaistīšanos. Savukārt kā primārie neiesaistīšanās iemesli ir resursu (laika, naudas) trūkums un neuzticēšanās sabiedriskajam sektoram. Nodokļu atvieglojumu joma noteikti ir CAE reģiona neizmantota potenciāla avots. Tikai 42% aptaujāto ir dzirdējuši par šo mehānismu, un tikai 18% no viņiem ir guvuši labumu no atvieglojuma.

[lai uzzinātu vairāk, lūdzu, lejupielādējiet pārskatu]

BRĪVPRĀTĪGAIS DARBS CAE PILSOŅU VIDŪ

Līdzās naudai laiks ir vēl viens svarīgs reģiona iedzīvotājiem pieejams resurss. Jau katrs trešais (34%) norāda, ka ir iesaistījies brīvprātīgajā darbā pēdējo 12 mēnešu laikā. Tā noteikti ir jauniešu sfēra. Darbinieku brīvprātīgais darbs kļūst par nozīmīgu tendenci, taču tikai 20% aptaujāto norāda, ka viņiem ir iespēja darba laikā iesaistīties sabiedriskajā darbībā. Vienlaikus gandrīz 40% pārējo apgalvo, ka būtu ieinteresēti to darīt. Līdzīga situācija ir vērojama pro bono aktivitāšu jomā. Tikai 14% aptaujāto norāda, ka viņu darba devēji bez maksas atbalsta sabiedriskās organizācijas savas uzņēmējdarbības ietvaros, savukārt 46% no pārējiem sagaida, ka viņu darba devēji to darīs, taču viņi to nedara.

[lai uzzinātu vairāk, lūdzu, lejupielādējiet pārskatu]

CERĪBAS ATTIECĪBĀ UZ UZŅĒMĒJDARBĪBU

CAE iedzīvotāji sagaida, ka uzņēmumi būs atbildīgi un aktīvi strādās, lai risinātu sociālās un vides problēmas. Pārliecība par nozares kapacitāti šajā ziņā ir ļoti augsta: 6 no 10 respondentiem (57%) uzskata, ka uzņēmumi sociālās problēmas risina biežāk nekā valdības. Zīmīgi, ka CAE iedzīvotāji novērtē sociāli atbildīgus zīmolus un ir gatavi atalgot tos ar savu patērētāju izvēli. Ir vērts pieminēt, ka naratīvs, ko lielās kompānijas izmanto savās iekšējās stratēģijās un arvien biežāk arī komunikācijā, vēl nav sasniedzis sabiedrības izpratni. Tikai 11% CAE pilsoņu ir saskārušies ar akronīmu ESG. Kas vēl tiek gaidīts no uzņēmumiem? Noteikti ir svarīgi, lai viņu darbība būtu redzama, caurredzama un saskaņota.

[lai uzzinātu vairāk, lūdzu, lejupielādējiet pārskatu]

GALVENIE ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS MĒRĶI (SDG)

CAE iedzīvotāji uzskata, ka lielākā daļa problēmu būtu jārisina valsts pārvaldei un valdībām, taču pašlaik šos uzdevumus vairāk veic sociālais un privātais sektors, kā arī individuālie ziedotāji. CAE iedzīvotāji sagaida starpnozaru sadarbību un kopīgu rīcību, lai sasniegtu ilgtspējīgas attīstības mērķus. Jomas, kuras galvenokārt būtu jārisina uzņēmumiem sadarbībā ar valsts pārvaldi, ietver 12. mērķi: Atbildīgs patēriņš un ražošana, 8. mērķi: Cienīgs darbs un ekonomiskā izaugsme, un 9. mērķi: Ražošana, inovācijas un infrastruktūra.

[lai uzzinātu vairāk, lūdzu, lejupielādējiet pārskatu]

NEPIECIEŠAMĪBA PIEKĻŪT ZINĀŠANĀM UN IZGLĪTĪBAI

Zināšanas sociālās atbildības jomā joprojām ir fragmentāras. Trūkst strukturētu izglītojošu pasākumu. Lielākā daļa respondentu (61%) norāda, ka sociālā iesaistīšanās jāmāca jau no mazotnes; 75% uzskata, ka tas ir jāieaudzina vecākiem, savukārt 69% domā, ka informācija par to būtu jāsniedz skolām. Lielākā daļa CAE iedzīvotāju uzskata, ka filantropija ir finanšu izglītības sastāvdaļa (58%), un bankām tā būtu jāveicina (63%).

[lai uzzinātu vairāk, lūdzu, lejupielādējiet pārskatu]

IESAISTIETIES

Spēku apvienošana ir ļoti svarīga, lai panāktu patiesu, ilgstošu ietekmi. Globālie izaicinājumi ir sasnieguši tādu mērogu un sarežģītības līmeni, ka nav iespējams tos risināt vienatnē. Mums ir nepieciešama jūsu iesaistīšanās. Lūdzu, atbalstiet mūsu pētījumu:

  • finansiāli
  • ar jūsu profesionālajiem pakalpojumiem (tulkojumi, PR, reklāma, mediji)

PARTNERI