Our Initiatives – Philanthropy in CEE 2022 RO

Philanthropy in Europe

De-a lungul ultimelor trei decenii, țările din Europa Centrală și de Est (ECE) au înregistrat progrese semnificative în ceea ce privește dezvoltarea socio-economică. O pletoră de societăți al căror număr este în continuă creștere deja nu mai este, pentru mulți, doar un vis, ci o realitate. Cu toate că este un lucru cu care ne putem mândri, există încă numeroase provocări cu care ne confruntăm în regiune. Nimeni nu și-ar fi putut închipui ce provocări vom avea de înfruntat într-o perioadă de timp atât de scurtă – mai întâi pandemia, acum războiul din Ucraina. În acest context, filantropia poate juca un rol crucial.

Astăzi vă prezentăm cea de-a doua ediție a studiului nostru intitulat „Filantropia în Europa Centrală și de Est”, cu speranța că aceste date vor servi factorilor de decizie și altor actori-cheie drept punct de referință pentru cercetări ulterioare, informare și demersuri în domeniul educației, precum și decizii de natură financiară.

Puteți schimba limba de aici:

DESCARCĂ RAPORTUL

FILANTROPIA ÎN VREMURI DE CRIZĂ

În ultimii doi ani, cetățenii din ECE s-au confruntat cu crize și provocări care au afectat implicarea comunității din regiune. Pandemia COVID-19, criza climatică și acum războiul din Ucraina ne-au arătat cât se poate de clar faptul că cooperarea și sprijinul reciproc sunt esențiale. Aproape 6 din 10 (58%) cetățeni din regiune au fost de părere că provocările cu care ne confruntăm la ora actuală cer o mai mare implicare a comunității. În timpul unor crize de amploarea celei cauzate de războiul din Ucraina, cetățenii țărilor din ECE se implică activ în sprijinirea celor aflați în nevoie, însă aceștia se așteaptă să vadă implicare și din partea restului lumii. 52% dintre cetățenii din regiune consideră că, dat fiind contextul geopolitic actual, țările dezvoltate ar trebui să facă mai mult pentru a sprijini și promova implicarea socială în regiune.

[pentru a afla mai multe, vă rugăm să descărcați raportul]

AMPLOAREA SPRIJINULUI FINANCIAR

În lumina provocărilor cu care ne confruntăm la ora actuală, nu ar trebui să fie surprinzător faptul că aproape jumătate (48%) dintre cetățeni fac donații de natură financiară pentru a sprijini cauze sociale. Se poate observa că există o implicare financiară în general – indiferent de vârstă, locul de reședință, gen sau venituri personale. Se pot observa diferențe în ceea ce privește sumele medii donate – acestea sunt mai mari în cazul donatorilor cu vârste cuprinse între 30 și 40 de ani, al persoanelor de sex bărbătesc și al celor cu venituri mai mari. Luând în considerare numărul de locuitori din cele 7 țări vizate de studiu, estimăm că valoarea totală a fondurilor donate în aceste țări se ridică la ora actuală la suma de 960 de milioane de euro. Totuși, potențialul acestor societăți este mult mai mare – cu o motivare corespunzătoare și îndepărtarea piedicilor, cetățenii țărilor din ECE ar fi dispuși să doneze pentru cauze sociale 2,13 miliarde de euro pe an.

[pentru a afla mai multe, vă rugăm să descărcați raportul]

FACTORI CARE ÎNCURAJEAZĂ SAU ÎMPIEDICĂ IMPLICAREA SOCIALĂ

Principalul motiv pentru care noi, ca societate, ne implicăm în ajutorarea altora este o dorință generală de a face bine. Pentru mulți oameni, problemele existente la nivel global sau național constituie un factor important. O mai mare implicare socială este determinată de crizele actuale. Printre principalele motive pentru neimplicare se numără lipsa resurselor (timp, bani) și neîncrederea în sectorul social. Facilitățile fiscale sunt, cu siguranță, o sursă de potențial nevalorificat în regiunea ECE. Doar 42% dintre respondenți au auzit de acest mecanism, în vreme ce numai 18% dintre aceștia au beneficiat de facilități.

[pentru a afla mai multe, vă rugăm să descărcați raportul]

VOLUNTARIATUL ÎN R NDUL CETĂȚENILOR DIN ECE

Pe lângă bani, timpul este o altă resursă importantă de care dispun cetățenii din regiune. Deja unul din trei (34%) respondenți a declarat că s-a implicat în activități de voluntariat în ultimele 12 luni. Aici vorbim în principal de tineret. Voluntariatul în rândul angajaților se conturează ca o tendință semnificativă, însă doar 20% dintre respondenți au declarat că au posibilitatea să se implice în acțiuni sociale în timpul programului de lucru. O situație similară poate fi observată și în cazul activităților pro bono. Doar 14% dintre respondenți au declarat că angajatorii lor sprijină în mod gratuit Organizații cu Scop Social în cadrul activităților lor de afaceri, în vreme ce aproximativ 46% dintre ceilalți se așteaptă ca angajatorii lor să facă acest lucru, însă nu o fac.

[pentru a afla mai multe, vă rugăm să descărcați raportul]

AȘTEPTĂRI DE LA MEDIUL DE AFACERI

Cetățenii din țările ECE se așteaptă de la mediul de afaceri să dea dovadă de responsabilitate și să se implice în mod activ în gestionarea unor probleme sociale și de mediu. Încrederea în capacitatea mediului de afaceri în această privință este foarte mare: 6 din 10 respondenți (57%) consideră că mediul de afaceri este mai în măsură să rezolve probleme sociale decât guvernele. Demn de menționat ar fi faptul că cetățenii din țările ECE apreciază mărcile responsabile din punct de vedere social și sunt dispuși să le răsplătească prin alegerile lor de consum. Trebuie remarcat faptul că publicul larg nu prea este familiarizat cu terminologia utilizată de marile companii în cuprinsul strategiilor lor interne și, din ce în ce mai mult, în comunicare. Doar 11% dintre cetățenii din țările ECE au întâlnit acronimul ESG [Environmental, Social and Governance – Mediu, Inițiative Sociale și Guvernanță corporativă]. Ce așteptări mai există în ceea ce privește întreprinderile? Este cu siguranță important ca activitățile acestora să fie vizibile, transparente și coerente.

[pentru a afla mai multe, vă rugăm să descărcați raportul]

PRINCIPALELE OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE DURABILĂ (ODD)

Cetățenii din țările ECE consideră că, deși majoritatea problemelor ar trebui să fie rezolvate de administrația publică și guvern, aceste sarcini sunt îndeplinite în prezent cu precădere de către sectorul social și privat, precum și de donatori individuali. Cetățenii din țările ECE se așteaptă la o colaborare intersectorială și acțiuni comune în vederea realizării Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Printre domeniile care ar trebui să fie vizate în mod prioritar de către întreprinderi în cooperare cu administrația publică se numără Obiectivul 12: Consum și producție responsabile, Obiectivul 8: Muncă decentă și creștere economică și Obiectivul 9: Industrie, inovație și infrastructură.

[pentru a afla mai multe, vă rugăm să descărcați raportul]

Nevoia de acces la cunoștințe și educație

Cunoștințele în domeniul responsabilității sociale sunt încă fragmentate. A fost evidențiată lipsa de activități educaționale structurate. Cei mai mulți dintre respondenți (61%) au fost de părere că implicarea socială ar trebui să fie învățată de la o vârstă fragedă; 75% consideră că acesta ar trebui să fie insuflată de către părinți, în vreme ce 69% sunt de părere că informațiile despre implicarea socială ar trebui să fie oferite de către instituțiile de învățământ. Majoritatea cetățenilor din ECE consideră că filantropia face parte din educația financiară (58%) și ar trebui să fie promovată de către bănci (63%).

[pentru a afla mai multe, vă rugăm să descărcați raportul]

IMPLICĂ-TE

Pentru ca acțiunile noastre să aibă un impact real și de lungă durată, este esențial să ne unim forțele. Provocările globale au căpătat o asemenea amploare și au atins un asemenea grad de complexitate încât ne este imposibil să le înfruntăm de unii singuri. Avem nevoie de implicarea dumneavoastră. Vă rugăm să ne susțineți activitatea de cercetare:

  • financiar
  • oferindu-ne servicii profesionale (traduceri, relații publice, publicitate, mass-media)

PARTENERI