Research 2020 [pl]

Philanthropy in Europe

Od czasu, gdy opadła żelazna kurtyna, kraje Europy Środkowo-Wschodniej (CEE), w tym Polska, zrobiły ogromny postęp w zakresie rozwoju gospodarczego i społecznego, wykorzystując swój głęboko ukryty przez dekady potencjał. Choć jest to powód do dumy, nadal stoimy przed ogromnymi wyzwaniami społecznymi – w wymiarze krajowym, regionalnym i globalnym.

Badanie Filantropia w CEE 2020 po raz pierwszy oszacowało potencjał filantropijny Regionu wśród darczyńców indywidualnych. Wynosi on 3,3 mld Euro, z czego ok 2 mld Euro przekazujemy już dziś. W Polsce jest to 1,9 mld Euro potencjału oraz 1 mld Euro faktycznej realizacji.

Jeśli chcesz zmienić język, możesz to zrobić tutaj:

    

POBIERZ RAPORT “PHILANTHROPY IN CEE 2020”

Wciąż daleko nam do takiej skali pomagania, jaką charakteryzuje się jeden z najbardziej dojrzałych filantropijnie rynków na świecie, USA, gdzie, wg Giving USA 2020, na cele dobroczynne filantropi indywidualni przekazują 276,5 mld Euro (309,66 mld USD). Po korekcie tej danej o wskaźnik liczby mieszkańców badanego rynku, pomagamy dzisiaj na poziomie 3,7% kwot, którymi pomagają Amerykanie.

Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy przekazałeś(aś) środki finansowe organizacji społecznej?

46

CEE
N = 2400

51

POLSKA
N = 600

36

WĘGRY
N = 600

40

CZECHY
N = 600

42

SŁOWACJA
N = 600

Okazuje się, że pomaga podobny odsetek kobiet i mężczyzn, jednak już sama forma wsparcia jest inna. Mężczyźni częściej wpłacają środki w sposób regularny i średnia wartość wpłat jest o 40% wyższa. Kobiety zdecydowanie chętniej korzystają z alternatywnych form wspierania. Sięgają po produkty i usługi, gdzie część zysku przeznaczana jest na wsparcie organizacji społecznych, a na ich aktywność wpływają posty i zbiórki na Facebooku.

Wolontariat to wciąż mniej popularna forma pomagania w porównaniu z przekazywaniem środków finansowych, ale już zauważalna – realizuje go zaledwie co trzeci mieszkaniec krajów CEE (w Polsce 32%). Wolontariat jest najpopularniejszy wśród osób młodych (do 30 lat) – 38%, co sugeruje, iż w przyszłości taka forma wsparcia będzie zyskiwała na znaczeniu. 14% mieszkańców CEE wskazało, że pracodawca umożliwia im realizację wolontariatu w ramach godzin pracy. Wśród tych, którzy nie mają takiej opcji, prawie 4 na 10 pracowników by jej oczekiwało i chciałoby poświęcić na nią 2-3h w miesiącu. Społeczeństwo ma również wysokie oczekiwania związane z ulgami podatkowymi za wolontariat – oczekuje tego aż dwóch na trzech badanych (62%), w Polsce 64%.

Mimo tego że ulgi podatkowe od darowizn to istotna wartość dla darczyńców, nie są one zbyt popularne wśród mieszkańców CEE. O tym, że istnieje taka zachęta do pomagania, słyszała niecała połowa z nas. Co więcej, wiedza o istnieniu ulg wcale nie przekłada się na aktywne ich wykorzystanie. Polacy oceniają obecnie funkcjonujący system ulg jako zachęcający do pomagania w niewielkim stopniu – zaledwie co trzeciego (29%) zachęca on do dzielenia się swoim majątkiem z innymi.

Philanthropic activities

Jako mieszkańcy CEE mamy wysokie oczekiwania od biznesu. Aż dwie trzecie z nas oczekuje, że firmy będą coraz częściej włączać się w działania odpowiedzialne społecznie. Istotną zachęta do tego typu działalności dla darczyńców korporacyjnych może być fakt, że 44% mieszkańców regionu wskazuje, że zapłaci więcej za produkty marek społecznie odpowiedzialnych (w Polsce jest to 47%), a dla 36% (w Polsce 38%), prowadzenie przez firmę działań w obszarze CSR jest zachętą do zakupu jej produktów lub usług.

Według mieszkańców CEE osiąganie Celów Zrównoważonego Rozwoju (SDGs) powinno być wspierane przede wszystkim przez administrację publiczną. Jednak zapytani o to, kto faktycznie je wspiera, respondenci zdecydowanie rzadziej wskazywali rządy, doceniając jednocześnie rolę organizacji społecznych, biznesu i darczyńców indywidualnych. Cele związane z dobrostanem społecznym są uważane za najważniejsze i często przez nas wspierane (zarówno finansowo, jak i w formie wolontariatu). Z kolei obszary związane z rozwojem społeczeństw i nierównościami mieszkańcy CEE postrzegają jako takie, które mogą być realizowane w drugiej kolejności.

Trwający kryzys COVID-19 uświadomił nam jak ważne jest zaangażowanie filantropijne społeczeństwa. 36% mieszkańców CEE potwierdziło, że pandemia zmieniła ich zachowania w obszarze dobroczynności. W Polsce było to 39%. Dla około 15% był to moment przełomowy, aby zacząć pomagać, gdyż wcześniej tego nie robili.

Utrzymanie zaangażowania społeczeństwa powinno stać się kluczowym celem, przyświecającym administracji publicznej i organizacjom społecznym. Solidarność społeczna zbudowana w czasie pandemii, może stanowić wartościową bazę do budowania dalszych działań. Jak to zrobić – zachęcamy do przejścia do Kluczowych Rekomendacji.

ZAANGAŻUJ SIĘ W BADANIE 2021

  • Wesprzyj finansowo badanie 2021
  • Wesprzyj nas w ramach swoich kompetencji jeśli jesteś instytutem badawczym, agencją reklamową lub agencją PR
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

PARTNERZY BADANIA 2020