Research 2020 [cs]

Philanthropy in Europe

Od pádu železné opony udělaly země Střední a Východní Evropy (CEE) včetně Česka obrovský pokrok z hlediska ekonomické a sociální vyspělosti a využily tak svůj potenciál, který zůstával po desetiletí hluboko skrytý. Můžeme na to sice být hrdí, nadále však máme před sebou obrovské celospolečenské výzvy a to na různých úrovních: celostátní, regionální a globální.

V rámci výzkumu Filantropie v CEE 2020 se poprvé hodnotil potenciál filantropie v regionu mezi individuálními dárci. Činí celkem 3,3 miliard eur, z čehož zhruba 2 miliardy eur putují na dobročinnost již dnes. V České republice se jedná o 750 milionů eur potenciálu, a 410 milionů eur již nyní realizované pomoci.

Vyberte jazyk

    

KE STAŽENÍ ZPRÁVY “PHILANTHROPY IN CEE 2020”

Máme ještě daleko k tomu, abychom pomáhali v takovém měřítku, jako je běžné na jednom z filantropicky nejvyspělejších trhů na světě, tedy v USA. Tam podle Giving USA 2020 individuální dárci věnují na dobročinné účely 276,5 miliard eur (309,66 miliard USD). Přepočteme-li si tuto částku na počet obyvatel zkoumaného trhu, je filantropie u nás na úrovni 3,7% objemů, které věnují na dobročinnost Američané.

Darovali jste za posledních 12 měsíců finance DOBROVOLNICKÉ ORGANIZACI?

46

CEE
N = 2400

51

POLSKO
N = 600

36

MAĎARSKO
N = 600

40

ČESKÁ REPUBLIKA
N = 600

42

SLOVENSKO
N = 600

Ukázalo se, že pomáhá podobné procento žen a mužů, přičemž se liší forma podpory. Muži častěji věnují prostředky pravidelně a průměrná hodnota jejich plateb je o 40 % vyšší. Ženy výrazně ochotněji využívají alternativní formy podpory. Vybírají si produkty a služby, kde je část zisku věnována na podporu dobročinných organizací, a jejich aktivitu ovlivňují posty a sbírky na Facebooku.

Dobrovolnictví je stále málo rozšířenou formou pomoci orpoti věnování finančních prostředků, není však zanedbatelné – věnuje se mu téměř každý třetí občan zemí CEE (v Česku 36 %). Dobrovolnictví je nejpopulárnější mezi mladými lidmi (do 30 let) – 38 %, což naznačuje, že v budoucnu bude tato forma dobročinnosti získávat na významu. 14 % obyvatel CEE uvedlo, že jim zaměstnavatel umožňuje dobrovolnickou práci v rámci pracovní doby. Mezi těmi, kdo takovou možnost nemají, by ji vítalo téměř 4 z 10 zaměstnanců, přičemž by dobrovolnické práci chtěli věnovat 2-3 h za měsíc. Společnost má také velká očekávání související s daňovými úlevami za dobrovolnictví – očekávají je až dva ze tří dotazovaných (62 %), v Česku 57 %.

Přestože daňové úlevy z darů mohou pro dárce představovat značnou hodnotu, mezi obyvateli CEE nejsou příliš populární. O tom, že existuje tato forma pobídky k pomáhání, slyšela necelá polovina z nás. Kromě toho se znalost daňových úlev nepromítá do jejich aktivního využívání. Poláci nyní hodnotí současný systém úlev jako jen nepatrně motivující k pomáhání – jen každý třetí dotazovaný (25 %) jej vnímá jako motivaci k tomu, aby se rozdělil o své prostředky s ostatními.

Philanthropic activities

Jako obyvatelé CEE máme velká očekávání vůči podnikatelské sféře. Až dvě třetiny z nás očekávají, že se firmy budou stále častěji zapojovat do aktivit v oblasti sociální odpovědnosti. Důležitou pobídkou k takovýmto aktivitám může pro korporátní dárce být to, že 44 % obyvatel regionu uvádí, že jsou ochotní zaplatit více za produkty sociálně zodpovědných značek (v Česku se jedná o 39 %), a pro 36 % (v Česku 29 %) je aktivita firmy v oblasti CSR motivací k nákupu jejích produktů nebo služeb .

Podle obyvatel CEE by mělo být dosažení cílů udržitelného rozvoje (SDGs) podporováno především státní správou. Dotazovaní však na otázku, kdo je skutečně podporuje, rozhodně méně často uváděli vlády a zároveň vyzdvihovali roli sociálních organizací, podniků a individuálních dárců. Cíle související s dobrou životní úrovní společnosti jsou vnímány jako nejdůležitější a jsou často podporovány (jak finančně, tak formou dobrovolnictví). Oblasti související s rozvojem občanské společnosti a se sociálními nerovnostmi naopak obyvatelé CEE považují za druhořadé.

Probíhající krize COVID-19 nám ukázala, jak důležité je zapojení společnosti do dobročinnosti. 36 % obyvatel CEE potvrdilo, že pandemie změnila jejich chování v oblasti dobročinnosti. V Česku se jednalo o 28 %. Pro zhruba 15 % to byl zlomový bod, kdy začali pomáhat, přestože to dřív nedělali. Udržení angažovanosti společnosti by mělo být pro státní správu a pro sociální organizace klíčovým cílem. Sociální solidarita vytvořená během pandemie se může stát hodnotnou základnou pro další aktivity. Jak to udělat? Podívejte se na Klíčová doporučení.

ZÍSKEJTE VE VÝZKUMU 2021

Joining forces is crucial to achieve true, long-lasting impact. Global challenges have reached such a scale and level of complexity that it is impossible to solve them alone. With our support, you can:

  • Přispět ke studii 2021
  • Podpořte nás v rámci svých kompetencí, pokud jste výzkumný ústav, reklamní agentura nebo PR agentura
KONTAKTUJTE NÁS

PARTNEŘI VÝZKUMU 2020