2023 COMPREHENSIVE ANALYSIS [UA]

Розблокування приватного капіталу для суспільного блага в Центральній та Східній Європі

ЗАВАНТАЖИТИ ЗВІТ

ПРО ЗВІТ

Звіт є комплексним аналізом досліджень, проведених у 2020-2023 роках у співпраці з ключовими зацікавленими сторонами та особами, які приймають рішення, в 11 країнах Центральної та Східної Європи: Болгарії, Хорватії, Чехії, Естонії, Угорщині, Латвії, Литві, Польщі, Румунії, Словаччині та Словенії. Він також містить аналітичну інформацію щодо України. Звіт є підсумком 7600 кількісних інтерв’ю та понад 230 зустрічей із представниками приватного, державного та соціального секторів. Накопичені знання були описані з кількох точок зору: країни, цільові групи та області знань. Ми рекомендуємо вам завантажити звіт і сподіваємося, що рекомендації стануть хорошою відправною точкою для подальших дій із «розблокування» приватного капіталу для суспільного блага.

ОБЕРІТЬ МОВУ ЗВІТУ

ЗАВАНТАЖИТИ ЗВІТ

ЗМІСТ ЗВІТУ

Натисніть, щоб переглянути кожен розділ

ВЗЯТИ УЧАСТЬ

Будь ласка, підтримайте наші починання фінансово або своїми професійними послугами, особливо якщо ви є національним науково-дослідним інститутом, податковою та юридичною компанією, рекламним/PR-агентством або ЗМІ. Дякуємо вам.

КОНТАКТИ

КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ

СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРИ

Зведений звіт

Звіт є підсумком 7600 кількісних інтерв’ю та понад 230 зустрічей із представниками приватного, державного та соціального секторів цих країн. Основні теми, які розглядаються у звіті, включають характер соціальної активності окремих груп, їхні мотиви та бар’єри, а також рекомендації щодо того, яким заходам слід віддати пріоритет, щоб збільшити потік приватного капіталу у напрямку прийняття ефективних рішень або підвищити його ефективність. Накопичені знання були описані з кількох точок зору:

 

Перспективи окремих країн: цей розділ містить ключові макроекономічні та соціальні дані з розбивкою по країнах, опис податкового та правового середовища, основні дані про пожертвування та волонтерство, перелік бар’єрів для «розблокування» приватного капіталу для суспільного блага, а також очікування щодо бізнесу, державного управління і соціального сектора (ЦСР). Цей розділ охоплює 11 країн ЦСЄ: Болгарію, Чехію, Естонію, Хорватію, Угорщину, Литву, Латвію, Польщу, Румунію, Словенію та Словаччину.

Перспективи цільової групи: у цьому розділі наведено основні аналітичні висновки щодо 10 конкретних цільових груп: сімейні підприємства, малі та середні підприємства (МСП), корпорації, інвестори, громадськість, NextGen, некомерційні організації, соціальні підприємства, державне управління та академічна спільнота. Він містить короткий перелік заходів, бар’єрів і мотиваторів для кожної конкретної групи, щоб стати більш соціально залученими, а також основні висновки та рекомендації.

Перспектива області знань: у цьому розділі містяться описи та дані, зібрані з тематичної точки зору, наприклад, цілі сталого розвитку (ЦСР), схеми оподаткування, волонтерство працівників і надання послуг на громадських засадах, кризова допомога, освіта, співпраця та розвиток потенціалу. Розділ ілюструє явища, надаючи інформацію про ситуацію в регіоні та кількісні дані.

Україна: війна в Україні суттєво вплинула на благодійність у регіоні ЦСЄ, було проведено додаткове кількісне дослідження з жителями країни. Цей розділ містить аналіз та оцінку іноземної допомоги, наданої Україні, з точки зору її мешканців – хто зараз підтримує Україну, для кого, і на думку українців, якщо потреби добре зрозумілі та підтримуються, чи залишаться зобов’язання західних країн стабільними щодо надання допомоги чи зменшаться в умовах затяжної війни?

Екосистема соціального впливу в регіоні ЦСЄ

У більшості країн регіону після 30 років вільної ринкової економіки як окремі фізичні особи, так і компанії мають все більше і більше ресурсів та бажання зробити внесок. Стабільний економічний розвиток регіону призводить до зростання добробуту суспільства. Більшість країн ЦСЄ є державами-членами Європейського Союзу, який визначає їхній соціальний розвиток. Нещодавні кризи – пандемія COVID-19 та війна в Україні – заклали надійний фундамент для змін; багато громадян ЦСЄ почали надавати благодійні пожертвування, чого вони ніколи раніше не робили.

Зараз настав час для регіону ЦСЄ вжити конкретних дій для підтримки цієї взаємодії та підвищення відкритості до співпраці та ведення діалогу. Побудова стійкої екосистеми соціального впливу, здатної протистояти загрозам незалежності ЗМІ, демократії та верховенству права, має базуватися на трьох надійних стовпах:

  • віддані своїй справі фізичні особи, компанії та інвестори,
  • сильні та незалежні організації громадянського суспільства,
  • сприятливе та прозоре законодавство.

Віддані своїй справі фізичні особи, компанії та інвестори

Більшість фізичних осіб і компаній, які працюють у регіоні ЦСЄ, не сприймають соціальну залученість як невід’ємну частину свого способу життя чи ділової діяльності. Це все ще досить спонтанна та реактивна діяльність, керована здебільшого емоціями. Оскільки економіка регіону відносно молода, гонитва за прибутком залишається головним пріоритетом для підприємств та інвесторів, що перешкоджає застосуванню більш соціально відповідального підходу.

Однак є значний потенціал для підвищення їхньої залученості. За наявності правильної мотивації громадяни ЦСЄ готові були б пожертвувати майже вдвічі більше, ніж зараз (від 2,7 до 5,5 млрд євро). Серед фізичних осіб зростає група так званих донорів середнього розміру, які походять із молодого середнього класу та мають засоби для внесення більших сум грошових коштів у більш орієнтований на вплив спосіб. На жаль, немає жодної пропозиції, адресованої їм, і немає ефективного охоплення.

Наразі компанії мотивовані головним чином зовнішніми чинниками (законодавчими актами, очікуваннями материнської компанії, зростаючим тиском з боку клієнтів і працівників), та їм бракує знань і навичок щодо того, як діяти стратегічно та послідовно. Вони поки не бачать бізнес-вигоди від такого підходу. Малі підприємства бояться непотрібних фіскальних ризиків і, зіткнувшись зі зростаючими витратами на повсякденну діяльність, зосереджуються на виживанні, а не на соціальній залученості.

Імпакт-інвестування – це нова тема в регіоні. Перші ініціативи тільки починають з’являтися, але критерії прийняття інвестиційних рішень залишаються незмінними – перш за все конкурентоспроможний бізнес. Більшість інвесторів сприймають імпакт-інвестування як окрему частину свого інвестиційного портфеля, часто асоціюючи його з традиційною філантропією. Однак, незалежно від країни, є твердження, що ця сфера буде розвиватися, але ринкова пропозиція та доступ до підтримки та експертів повинні бути покращені.

Сильні та незалежні організації громадянського суспільства

Останні кризи показали наскільки важливі організації громадянського суспільства для створення сильної екосистеми соціального впливу в регіоні. Їхній стабільний розвиток, який безпосередньо перетворюється на вирішення соціальних та екологічних проблем, має стати пріоритетом для приватного та державного секторів.

У регіоні ЦСЄ зареєстровано понад 800 000 некомерційних організацій, але багато з них діють у дуже невеликих масштабах або зареєстровані, але не діють взагалі. Вони значною мірою залежать від державного фінансування, яке тісно пов’язане з розосередженими, реактивними та «емоційними» приватними пожертвуваннями. Переважна більшість працює за конкретним проєктом, що ускладнює довгострокове планування та зосередження на досягненні ефекту.

Підвищення рівня сталості також пов’язане з фінансовою незалежністю. Комерційна діяльність а, отже, і самоокупність некомерційних організацій наразі відносно рідкісні в регіоні, а в багатьох країнах ЦСЄ обмежені законом. Поняття соціального підприємства привертає до себе все більше увагу в регіоні ЦСЄ, але положення закону, які регулюють його діяльність, містять багато зобов’язань та обмежень, яких практично не існує у звичайній бізнес-практиці, що призводить до низької конкурентоспроможності соціальних підприємств на ринку.

Крім зовнішніх чинників, існують також внутрішні обмеження – відсутність навичок професійного управління організацією, підготовки якісної пропозиції, комунікації та фандрайзингу, надання прозорої звітності. Залучення та утримання професійного персоналу є складним завданням. Вигорання лідерів некомерційних організацій та їхній вихід із соціального сектору в комерційний сектор є помітні.

Сприятливе та прозоре законодавство

Держава відіграє ключову роль у створенні сприятливого (або принаймні нейтрального) середовища для учасників екосистеми соціального впливу – власників капіталу та осіб, відповідальних за заходи впливу. Державне управління впливає не лише на регулятивну сторону, а й на загальну атмосферу навколо соціальної активності.

Стратегії та ступінь відкритості до співпраці державної адміністрації різняться в регіоні. Деякі країни вже розробили спеціальні стратегії та створили органи для ведення діалогу із зацікавленими сторонами, тоді як інші все ще не мають нормативних актів і структур, які б керували та визначали пріоритети для інших секторів. Питання, що стосуються широкого розуміння соціальної відповідальності та інвестицій, не стоять на порядку денному, і вони часто перебувають у віданні різних міністерств та невеликих підрозділів.

Звіт також показує, що правові системи в більшості країн ЦСЄ не стимулюють власників приватного капіталу «ділитися своїм багатством». Податкові пільги, які є особливо мотиваційними для великих донорів, незначні або взагалі відсутні. Бюрократія, відсутність прозорості та правові бар’єри, такі як ПДВ на безкоштовні послуги, продовжують заважати підприємствам, інвесторам та окремим фізичним особам ставати більш соціально залученими.

У той час як екосистема соціального впливу в регіоні ЦСЄ розвивається, оскільки нормативні акти ЄС підтримують цю сферу, країни-члени ЦСЄ реалізують політику ЄС по-різному, що призводить до відсутності узгодженості законодавства між країнами. На практиці в регіоні ще немає ні єдиного ринку, ні свободи капіталу щодо філантропії та інших форм соціальної залученості.

Ключова роль академічної спільноти

Перед лицем численних викликів, пов’язаних із відсутністю обізнаності, знань, інструментів та експертів, система освіти відіграє ключову роль у підготовці екосистеми до неминучих змін. Її роль полягає в основному в підвищенні обізнаності дітей і підлітків з раннього віку, а також у підготовці спеціалістів і експертів у сферах ESG-політики і сталого розвитку, які все більше затребувані на ринку праці.

Визнається ключова роль освіти в регіоні – ЦСР4: якісна освіта визнана третьою за важливістю Ціллю сталого розвитку, але соціальна відповідальність все ще значною мірою відсутня в навчальних програмах як у школах, так і в університетах.