Hungary Philanthropy and CSR in CEE [HU]

A „Filantrópia Közép-Kelet Európában (CEE) 2020” c. felmérés egyértelműen rámutat arra, hogy megfelelő motivációval a KKE-állampolgárok a jelenlegi mértékhez képest kétszer annyit adományoznának. Ezenfelül, a fokozottan tudatos munkavállalók, befektetők és fogyasztók általi motivációnak köszönhetően a vállalatok kezdenek felelős és fenntartható módon működni. A magyarok 38%-a már most hajlandó többet fizetni a társadalmi felelősséget vállaló márkák által kínált termékekért és szolgáltatásokért.

 

Egy valami határozottan kijelenthető: a magánszemélyek és vállalkozások részéről egyre több az erőforrás és hajlandóság a legsürgetőbb társadalmi és környezeti kihívások kezelésére. Valamennyiünk legjobb érdekeit szolgálja, ha e tekintetben megkönnyítjük a dolgukat. Abban bízunk, hogy a szociális hatás ökoszisztémáját Magyarországon alakító szervezetekkel való együttműködésben kidolgozott ajánlások segítséget nyújtanak a prioritások és a további intézkedések meghatározásában.

 

A nyelvi verzió megváltoztatásához:

Országot váltani:

   

JELENTÉS LETÖLTÉSE

ORSZÁGPROFIL

A régió más országaihoz hasonlóan Magyarország az 1990-es évek eleje óta alakítja ki új identitását. Azóta a civil társadalom kialakulását eredményező dinamikus gazdasági és társadalmi fejlődés ment végbe. Harminc évvel a rendszerváltás után azonban Magyarország még mindig a stabil szociális ágazat létrehozását gátló számos kihívással és akadállyal találja szembe magát. A civil szervezetek fenntarthatósági indexe (CSOSI) eredményeinek elemzése azt mutatja, hogy Magyarország eredményei a leggyengébbek Közép-Kelet Európában.

További információért töltse le a jelentést

ADÓÜGYI ÉS JOGI

Akadályok & ajánlások

Ajánlás: Az 1%+1% adófelajánlás mechanizmusának módosítása minden bizonnyal pozitív változást eredményezne. Fontos lenne egyszerűsíteni és egységesíteni mindkét 1%-os lehetőséget, különösen az automatikusan kitölthető lehetőség esetében.

További információért töltse le a jelentést

Ajánlás: Az adókedvezmények magán adományozók részére történő bevezetése arra ösztönözheti őket, hogy aktívabban, illetve magasabb összegekkel támogassák a szociális célokat. Megfontolás tárgyává tehető a magasabb adókedvezményeket élvező szociális célok körének bővítése.

További információért töltse le a jelentést

Ajánlás: Fontos a cégek oktatása és azok körében az ingyenesen végzett tevékenységek adómentességének támogatása annak érdekében, hogy átlátható módon erősödjön a szerepvállalás e formája, mivel egyes cégek esetében nehézséget okozhat ezeknek a feltételeknek a megismerése és értelmezése.

További információért töltse le a jelentést

Ajánlás: Az új jogszabályok hatálya alá tartozó nonprofit szervezet minősítésére vonatkozó, jobban meghatározott feltételek és a nonprofit szervezet pontos adatszolgáltatási kötelezettségének részletesebb meghatározása elősegítheti az új jogszabályoknak való megfelelést.

További információért töltse le a jelentést

Ajánlás: Fontos egyértelműbb útmutatások meghatározása (i) a nonprofit szervezetek által végezhető gazdasági tevékenységek körére, és (ii) az ezen szervezetek rendelkezésére álló jogi megoldásokra vonatkozóan annak érdekében, hogy biztonsággal végezhessenek gazdasági tevékenységet és magasabb fokú pénzügyi önfenntartásra tehessenek szert.

További információért töltse le a jelentést

Ajánlás: A kedvezmények bevezetése a szociális tevékenységeket végző és a nonprofit szektort támogató vállalkozások számára ösztönözheti az adományozást, így több forrást / adományt biztosíthat a nonprofit szervezeteknek.

További információért töltse le a jelentést

"PUHA" INTÉZKEDÉSEK

Vonatkozó alapvetések & ajánlások

Ajánlás: A hosszú távú állami támogatások számának növelése a nonprofit szervezetek kapacitásépítésének támogatására. Egyéb finanszírozók és adományozók közösségi szerepvállalásának támogatása: vállalatok, társadalom, gazdag magánszemélyek. A szociális ágazat számára lehetővé tenni profitorientált tevékenységek folytatását további korlátok és korlátozások nélkül.

További információért töltse le a jelentést

Ajánlás: A szociális hatású befektetések elősegítése mint a szociális célok támogatásának egy formája. A befektetőknek szóló ajánlatok fejlesztése és a szerepvállalás e formájával összefüggő előnyök kiemelése.

További információért töltse le a jelentést

Ajánlás: A jogszabályok módosítása, illetve változtatása során több párbeszéd és egyeztetés folytatása. Az üzleti és szociális célokat ötvöző, és az ágazatközi kapcsolatépítést szolgáló infrastruktúra és hálózatépítő szervezetek szerepének megerősítése.

További információért töltse le a jelentést

Ajánlás: A nagyvállalatok és kkv-k között tapasztalatcsere növelése. A bevált gyakorlatok támogatása az üzleti életben. A szociális ágazatban az ajánlatok fejlesztése a vállalkozásokkal való hosszú távú együttműködés érdekében. A szociális és környezetvédelmi kérdések integrálása a mindennapi üzleti tevékenységbe.

További információért töltse le a jelentést

Ajánlás: A kompetenciafejlesztésben az önkéntes tevékenység, a vállalkozások ingyenes szolgáltatásainak elősegítése a szerepvállalás vonzó formájaként. A szociális ágazat nagyobb aktivitása az ilyen típusú támogatások vállalkozásoktól történő igénylése terén.

További információért töltse le a jelentést

Ajánlás: A társadalmi szerepvállalással és jótékonysági tevékenységgel összefüggő oktatási tevékenységek folytatása és szemléletformáló kampányok biztosítása az oktatás több szakaszában. Oktatás és tanfolyamok biztosítása szakemberek képzése céljából a környezeti, társadalmi és irányítási/vállalati társadalmi felelősségvállalás (ESG/CSR) területeken. Finanszírozás biztosítása a szociális ágazatban a forrásteremtő szakemberek toborzása érdekében.

További információért töltse le a jelentést

VEGYEN RÉSZT A TEVÉKENYSÉGBEN!

Kérjük, hogy tegye megfontolás tárgyává a kötelezettségvállalásaink pénzügyi, illetve szakmai szolgáltatásokkal való támogatását, különösen ha Ön országos kutatóintézet, adószakértő és ügyvédi iroda, reklám/PR-ügynökség vagy média cég. Köszönjük.

KAPCSOLAT

PARTNEREK