Our Initiatives – Edu 1.0

Fundusz EDU 1.0 jest odpowiedzią na wyzwanie społeczne w postaci stale zwiększającej się luki kompetencyjnej na rynku pracy. Jej zmniejszenie jest możliwe, gdy uczniowie będą dokonywali wyborów edukacyjno-zawodowych ze świadomością potrzeb rynku pracy. W tym celu należy poprawić jakość świadczonych w szkołach usług doradztwa zawodowego przy jednoczesnym podniesieniu prestiżu zawodu doradcy.

Fundusz EDU 1.0 został zbudowany dla Polski ale jego cele I założenia mogą być wykorzystane również na pozostałych rynkach CEE. Fundusz realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju (SDG) nr 4 (dobra jakość edukacji) oraz nr 8 (wzrost gospodarczy i godna praca).

Zobacz informację o projekcie w swoim języku!

WPŁYW

Wpływ społeczny prowadzonych działań jest wykazywany liczbą doradców zawodowych świadczących wysoko jakościowe usługi doradcze dla uczniów i ich rodziców oraz liczbą uczniów rocznie dokonujących wybory zawodowe zgodne ze swoimi predyspozycjami i potrzebami rynku pracy.

ZAANGAŻUJ SIĘ

  • Zostań jednym z Inwestorów społecznych Funduszu
  • Wesprzyj nas w ramach świadczonych przez siebie usług, szczególnie w obszarze promocji i PR

KORZYŚCI

Kluczowe korzyści dla biznesu z udziału w projekcie to zarówno zapewnienie przyszłej kadry kształconej w profilach zgodnych z zapotrzebowaniem biznesu, jak i obniżenie kosztów rekrutacji. Mądre społecznie wykorzystanie budżetu marketingowego lub HRowego powinno zostać też docenione przez społeczność lokalną oraz klientów, którzy zgodnie z badaniami oczekują takiego zaangażowania od biznesu. Fundusz jest realizowany w formule Społecznych Funduszy Impactowych, które doceniło ONZ.

PARTNERZY

Zostań partnerem projektu! Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej!