Croatia Philanthropy and CSR in CEE [HR]

Istraživanje „Filantropija u srednjoj i istočnoj Europi 2022” jasno pokazuje da bi uz odgovarajuću motivaciju građani srednje i istočne Europe bili voljni donirati dvostruko više nego sada. Nadalje, poduzeća počinju poslovati na odgovoran i održiv način, motivirana sve svjesnijim zaposlenicima, ulagačima i potrošačima. Čak je 43 % Hrvata već sada spremno platiti više za proizvode i usluge društveno odgovornih marki.

 

Jedno je sigurno – pojedinci i poduzeća imaju sve više resursa i volje da učinkovito podrže neprofitne organizacije i javnu upravu u suočavanju s najhitnijim društvenim i ekološkim izazovima. U interesu svih nas je da im to olakšamo. Nadamo se da će preporuke, pripremljene u suradnji s organizacijama koje oblikuju hrvatski ekosustav, pomoći u određivanju prioriteta i usmjeravanju daljnjeg djelovanja.

 

Za promjenu jezika:

Za promjenu države:

   

PREUZMITE IZVJEŠĆE

PROFIL DRŽAVE

Hrvatska je, kao i ostale zemlje srednje i istočne Europe, još uvijek u tranzicijskom razdoblju. Zbog rata 1990-ih određeni tržišni procesi krenuli su nešto kasnije nego, primjerice, u zemljama Višegradske skupine. Postoje izazovi koji čine važan kontekst za napore koji se poduzimaju u području filantropije. S jedne strane, to uključuje značajne nejednakosti između bogatog zapadnog i sjevernog dijela zemlje u odnosu na siromašnije jugoistočne regije, a s druge strane, veliku ovisnost gospodarstva o turizmu (oko 30 % BDP-a), što je razmjer koji je značajno smanjen tijekom pandemije. Kao rezultat toga, do sada je gospodarstvo raslo prema stvaranju dobiti, a ne prema održivosti. No, u Hrvatskoj je već vidljiv prijelaz na aktivniji društveni angažman

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

POREZNE I PRAVNE

Prepreke & Preporuke

Preporuka: Sudionicima na tržištu treba omogućiti obuku i edukacije o čestim pravnim i poreznim pitanjima važnim za njihove aktivnosti. Zakoni i procedure bi se mogli pojednostaviti, a nadležna tijela bi trebala biti pristupačnija.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

Preporuka: Važno je uvesti veće porezne olakšice i u većoj mjeri stimulirati tržište. To će pozitivno djelovati na veće financiranje i pristup pouzdanim podacima o darivanju. Porezne poticaje treba široko promicati među poreznim obveznicima.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

Preporuka: Integracija socijalnih kriterija u javnu nabavu i pružanje dodatnih pogodnosti za poduzeća koja ispunjavaju takve kriterije mogli bi stvoriti prednosti na nacionalnoj razini, jer bi poduzeća bila potaknuta da se u većoj mjeri angažiraju u socijalnoj sferi.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

Preporuka: Imajući u vidu važnost pro bono usluga za zajednicu, potrebno je više stimuliranja i edukacije poduzeća u pogledu pružanja takvih usluga. Sustav PDV-a treba prilagoditi tako da potiče pružanje pro bono usluga. Podržavajuće pravno okruženje rezultirat će legalizacijom suradnje između poduzeća i neprofitnih organizacija te boljim tijekom dokumentacije.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

Preporuka: Važno je pokrenuti dijalog između vlade i organizacija civilnog društva o tome kako na najučinkovitiji način usmjeriti sredstva iz javne u društvenu sferu. Treba osigurati kontinuirano obrazovanje, lako dostupne informacije i promociju.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

Preporuka: Stvaranje zakonske definicije i promicanje socijalnih poduzeća. Poticanje osnivanja i razvoja takvih organizacija putem stimulativnog poreznog tretmana.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

"MEKE" AKTIVNOSTI

Postulati & Preporuke

Preporuka: Ojačati ulogu (između ostalog povećanjem financiranja) infrastrukture i umreženih organizacija koje grade razumijevanje između sektora i pokreću suradnju kako unutar tako i među njima. Ukazati na potrebu za izgradnjom strateške podrške na temelju mjerljivih ciljeva (uključujući kvalitativnih) i ishoda.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

Preporuka: Strateški i dugoročniji pristup javnom i korporativnom davanju. Smanjenje birokratskih obveza i administracije u vezi s javnim financiranjem. Ulaganje u izgradnju kapaciteta neprofitnih organizacija stvaranjem skupa sredstava dostupnih za tu svrhu u obliku bespovratnih sredstava i donacija. Prijenos vještina prikupljanja sredstava i komunikacijskih vještina iz poslovnog u društveni sektor. Diverzificiranje izvora financiranja.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

Preporuka: Uvesti obrazovanje u području društvene odgovornosti u nastavne planove i programe na svim razinama, od najmlađe dobi (škole, sveučilišta). Veća potražnja mora biti praćena pripremom edukatora i osiguravanjem sredstava za takve aktivnosti.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

Preporuka: Promicanje društveno odgovornog djelovanja u medijima i uz potporu javne uprave. Više medijskog angažmana kroz pozitivnu naraciju i sve veću prisutnost društvenih tema u javnom prostoru. Poticanje velikih donatora (poduzeća i pojedinaca) da aktivno promoviraju aktivnosti koje poduzimaju – za manja poduzeća to bi bio izvor znanja i ideja kako se angažirati, a za pojedince pokazatelj da se to isplati činiti.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

Preporuka: Promicanje suradnje između poduzeća i društvenog sektora. Uvođenje alata za poduzeća za jednostavno pronalaženje i procjenu utjecaja neprofitnih organizacija. Poboljšanje društvenih ponuda za poduzeća. Izgradnja kapaciteta neprofitnih organizacija za uspostavljanje odnosa s donatorima poduzećima. Stvaranje prostora za razmjenu najboljih praksi i iskustava.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

Preporuka: Obuka organizacija iz zajednice o novim metodama prikupljanja sredstava. Povećanje sredstava za daljnji razvoj društvenog sektora u ovom području.

Da biste saznali više, preuzmite izvješće

UKLJUČITE SE

Molimo razmislite o potpori našim pothvatima financijski ili svojim profesionalnim uslugama, posebno ako ste nacionalni istraživački institut, porezna i pravna tvrtka, reklamna/PR agencija ili mediji. Hvala vam.

KONTAKTIRAJTE NAS

PARTNERI