Estonia Philanthropy and CSR in CEE [EE]

Üksikisikutel ja ettevõtetel on üha rohkem ressursse ja valmisolekut kõige pakilisemate sotsiaalsete ja keskkonnaprobleemidega tegelemiseks. Ettevõtted hakkavad tegutsema vastutustundlikult ja kestlikult, motiveerituna üha teadlikumatest töötajatest, investoritest ja tarbijatest. Tervelt 34% Eesti elanikest on juba praegu nõus sotsiaalselt vastutustundlike kaubamärkide pakutavate toodete ja teenuste eest rohkem maksma.

 

Mõistmine, mis takistab ettevõtete ja üksikisikute suuremat sotsiaalset kaasatust, milliste tõketega nad silmitsi seisavad, sealhulgas maksu- ja juriidiliste aspektidega, ning millised on võimalikud stiimulid, mis võiksid nende kaasatust positiivselt mõjutada, ning nende tõkete ületamine on meie kõigi parimates huvides.

 

Loodame, et koostöös Eesti sotsiaalse mõju ökosüsteemi kujundavate organisatsioonidega valminud piirangud ja soovitused on abiks prioriteetide seadmisel ja edasiste tegevuste suunamisel.

 

Muutke keelt:

Muutke riiki:

   

LAADIGE ARUANNE ALLA

RIIGI PROFIIL

Eesti on kiiresti arenev riik, mis on juba üle Euroopa tuntud oma idufirmade ja uue tehnoloogiakeskkonna poolest. Viimase 30 aasta jooksul on Eestil õnnestunud üles ehitada ettevõtluskultuur ja nüüd tugevdatakse sotsiaalse kaasatuse kultuuri. Üha enam inimesi ja eri sektorite esindajaid on selle teema olulisusest teadlikud, kuid konsultatsioonidest ilmnes, et probleeme ja valdkondi, mida edasi arendada, on veel palju. Eestis on praegu ligikaudu 27 000 mittetulundusühingut, kuid enamik neist on väga väikesed. Teine suur väljakutse on see, et organisatsioonid sõltuvad riiklikust rahastamisest ning eraannetajatelt napib püsivat, pidevat ja pikaajalist toetust.

Lisateabe lugemiseks laadige aruanne alla

ÕIGUS JA MAKSUD

Piirangud ja soovitused

Soovitus: Seadusega kehtestatakse konkreetsed arvulised piirmäärad, mida tõlgendatakse maksuhalduri tõlgenduspraktikas väga jäigalt. Füüsilise isikuna saab maksustatavast tulust annetuse teha ilma täiendavat maksukohustust tekitamata. Oluline on toetada sotsiaalset kaasatust maksusoodustustega, kindlasti tuleks püüda sellises valdkonnas vältida maksusoodustuste kadumist.

Lisateabe lugemiseks laadige aruanne alla

Soovitus: Lahenduseks võiks olla hübriidmudeli kasutuselevõtt, mis kuidagi ühendab mõlemad juriidilised vormid (MTÜ ja OÜ) ning võimaldab ligipääsu mõlemale rahastamisallikale – toetustele ja subsiidiumidele. Sellele rahastamisallikale juurdepääsu avamisel sotsiaalsete ettevõtete jaoks oleks oluline mitte kaotada praegust investorite hüve – dividendide maksmise võimalust.

Lisateabe lugemiseks laadige aruanne alla

Soovitus: Soodustada sotsiaalsete kriteeriumide kasutamist riigihangetes ja harida hankijaid, kuidas kriteeriume enda huvides ära kasutada.

Lisateabe lugemiseks laadige aruanne alla

Soovitus: Võtta riikliku rahastamise puhul kasutusele mõju hindamise kriteeriumid, et rahastatavad ettevõtted ja algatused oleksid vähemalt neutraalsed.

Lisateabe lugemiseks laadige aruanne alla

„PEHMED“ TEGEVUSED

Takistused ja soovitused

Soovitus: Sotsiaalse kaasatuse kohta tasub luua ühtne teadmiste ja teabe allikas. Vaja on käivitada rohkem teadmiste ja kogemuste jagamise algatusi, mis annaksid võimaluse õppida parimaid tavasid ja neid oma organisatsioonis rakendada. Vajalik on ka piirkonna haridus ja koolitus ning koostöö teiste rühmade esindajatega.

Lisateabe lugemiseks laadige aruanne alla

Soovitus: Vaja on rohkem andmeid, inspiratsiooni ja analüüse selle kohta, mida mõju eri rühmadele ja sektoritele tähendab. Mõju mõõtmise vahendeid ja meetodeid tuleks edasi arendada.

Lisateabe lugemiseks laadige aruanne alla

Soovitus: Edendada tuleks eri tegevusvorme. Sotsiaalne kaasatus võib olla seotud raha ülekandmisega, aga ka vabatahtliku või heategevusliku tegevusega. Maksuskeem peaks pakkuma suuremaid soodustusi ettevõtetele, kes toetavad eeskujusid vaatamata kasvavatele tegevuskuludele. Koostöös sotsiaalsektoriga on vaja välja töötada selged standardid ja käitumiskoodeks.

Lisateabe lugemiseks laadige aruanne alla

Soovitus: Iduettevõtteid on vaja kõnelusteks investoritega ette valmistada ja harida. Noorte, sotsiaalsest mõjust huvitatud ettevõtete seas tasub rohkem rõhku panna äripoolele, et nad saaksid loodetud kasumit teenida. Investorite poolel tasub regulatsioonide muutumisest tulenevalt tõsta huvi sotsiaalse mõju valdkonna vastu ja tuua välja, et tegemist on uue võimalusega.

Lisateabe lugemiseks laadige aruanne alla

Soovitus: Organisatsioonide suutlikkuse parandamise rahastamist tuleks suurendada projektide eelarvete vastutustundliku planeerimise kaudu. Ühtlasi tasub laiendada sotsiaalse kaasatuse teemadega tegelevaid meeskondi era- ja avalikus sektoris. Need tegevused tuleks ellu viia rahvusvahelises mastaabis, kuna paljud organisatsioonid ei tegutse mitte ainult Eestis, vaid laiemalt, näiteks Baltimaades.

Lisateabe lugemiseks laadige aruanne alla

LÖÖGE KAASA

Palun kaaluge meie ettevõtmiste toetamist rahaliselt või oma professionaalsete teenuste kaudu, eriti kui olete riiklik uurimisinstituut, maksu- või juriidiline ettevõte, reklaami-/PR-agentuur või meediakanal. Aitäh!

VÕTKE MEIEGA ÜHENDUST

PARTNERID