Fundusz Naprawczy

STRATEGICZNE WSPARCIE ŁAŃCUCHA DOSTAW W TRAKCIE I PO COVID-19

W sytuacji dużej niepewności, z którą mierzymy się dzisiaj w związku z COVID-19, w pierwszej kolejności zapewniamy bezpieczeństwo swojego biznesu i pracowników. W biznesie nie działa się jednak w pojedynkę. To system naczyń połączonych, w którym dostawcy i wykonawcy grają kluczową rolę. Wg raportu McKinsey COVID-19: Implications for business, dla stabilności biznesu w perspektywie długoterminowej kluczowa będzie odporność łańcucha dostaw. Można ją osiągnąć m.in. poprzez zapewnienie wsparcia finansowego małym i średnim dostawcom, którzy mierzą się z kłopotami finansowymi wskutek COVID-19. Zidentyfikujmy które osoby i podmioty z naszego otoczenia będą dla naszego biznesu kluczowe, gdy zaczniemy nadrabiać straty i  zadbajmy o to, żeby przetrwały ten trudny czas. Zatroszczenie się o swoje otoczenie rynkowe pomoże zminimalizować negatywny wpływ pandemii na gospodarkę, rynek pracy oraz własną organizację.

Wierząc, że zachowanie odporności łańcucha dostaw będzie kluczowym działaniem dla odbudowania gospodarki – krajowej, regionalnej i globalnej, stworzyliśmy Fundusz Naprawczy. Jego celem jest przeciwdziałanie skutkom COVID-19 poprzez umożliwienie przedsiębiorcom wsparcia kluczowych dla ich działalności osób i podmiotów, które ucierpiały lub mogą ucierpieć wskutek pandemii – tak, aby w trakcie i po COVID-19, można było przywrócić normalne procesy biznesowe przedsiębiorstw i ratować zagrożone miejsca pracy.

*  *  *

Jeśli planują Państwo wesprzeć środkami finansowymi lub rzeczowymi wybrane osoby, firmy lub instytucje, pomożemy profesjonalnie przejść przez proces realizacji darowizny, z dbałością zarówno o Darczyńcę, jak i Obdarowanego. Mierzymy wpływ społeczny, tzw. Impact.

Poprzez FUNDUSZ NAPRAWCZY można wesprzeć:

OSOBY FIZYCZNE

Darowizna na rzecz wybranych osób, w tym określonych grup zawodowych.

FIRMY

Darowizna na rzecz wybranych firm, w tym osób prowadzących jednoosobowe działalności.

INSTYTUCJE I ORGANIZACJE

Darowizna finansowa lub rzeczowa skierowana do wybranych instytucji publicznych lub organizacji.

Cel Funduszu podlega pod art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, dzięki czemu firmy-Darczyńcy będą mogli kwotą darowizny obniżyć podstawę opodatkowania (szczegóły prawno-finansowe oraz zasady odliczeń znajdą Państwo w części FAQ poniżej).

ZAANGAŻUJ SIĘ! PODPISZ ZWIĘZŁĄ UMOWĘ I ZASIL FINANSOWO FUNDUSZ. MY ZROBIMY RESZTĘ.

Bank: Citi Handlowy, PL 77 1030 0019 0109 8534 0000 3845, SWIFT: CITIPLPX.

Poprzez dofinansowanie Funduszu Naprawczego, mogą Państwo wesprzeć wytypowane przez siebie osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, organizacje społeczne, instytucje otoczenia biznesu lub innych partnerów, kluczowych do prowadzenia Państwa działalności lub kluczowych dla Państwa branży. Można również wesprzeć Fundusz nie podając celu szczegółowego. W takim przypadku my, wraz z Radą, składającą się profesjonalistów i ekspertów z różnych branż i dziedzin, w konsultacjach z organizacjami branżowymi oraz zrzeszającymi pracodawców, zdecydujemy kto zostanie Beneficjentem Funduszu.

Szanując czas, który szczególnie w tej sytuacji jest dla przedsiębiorców jednym z najcenniejszych zasobów, ograniczyliśmy zaangażowanie firm do podpisania jednej, zwięzłej umowy. Dzięki doświadczeniu w zarządzaniu funduszami, samodzielnie zrobimy resztę, aby Państwo mogli się skupić na swoim biznesie.

 

DLACZEGO WARTO PRZYŁĄCZYĆ SIĘ DO FUNDUSZU?

01

Mierzymy wpływ /
Impact.

02

Raportujemy (finansowo i niefinansowo).

03

Zapewniamy zaplecze
prawne i podatkowe.

PARTNERZY

  FORMULARZ KONTAKTOWY

  FAQ

  Fundusz Naprawczy został stworzony w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19 poprzez umożliwienie przedsiębiorcom wsparcia kluczowych dla ich działalności osób i podmiotów, które ucierpiały lub mogą ucierpieć wskutek pandemii – tak, aby w trakcie i po COVID-19, można było przywrócić normalne procesy biznesowe przedsiębiorstw.

  Fundusz Naprawczy powstał w celu ocalenia zagrożonych miejsc pracy i przedsiębiorstw. Na bazie tego wskaźnika Fundusz będzie rozliczany i raportowany.

  Poprzez wpłatę darowizny na dedykowane Funduszowi konto:

  Bank Citi Handlowy
  Nr konta: PL77 1030 0019 0109 8534 0000 3845
  SWIFT: CITIPLPX

  Wystarczy uzupełnić formularz lub skontaktować się z nami (COVID@ceeimpact.org).

  Podpisujemy jedną zwięzłą umowę darowizny. Cel Funduszu podlega pod art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  To Państwo decydują o tym kto otrzyma wsparcie. Można wesprzeć zarówno osoby fizyczne, w tym prowadzące działalność gospodarczą, jak i osoby prawne, organizacje społeczne, instytucje otoczenia biznesu i wiele innych. Można też wesprzeć ogólnie Fundusz, w celu realizacji zadań Fundacji z zakresu działań charytatywnych, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Tak, mogą Państwo zasilić Fundusz nie podając celu szczegółowego. Wraz z Radą, składającą się profesjonalistów i ekspertów z różnych branż i dziedzin, w konsultacjach z organizacjami branżowymi oraz zrzeszającymi pracodawców, zdecydujemy kto zostanie Beneficjentem Funduszu.

  Do Funduszu mogą przystąpić darczyńcy (osoby fizyczne i prawne) z całego świata, jednak wsparcie będzie udzielane osobom i podmiotom z regionu Europy Środkowej i Wschodniej (CEE).

  Nie. Każda kwota zasilająca Fundusz ma znaczenie. Naszym zadaniem jest łączenie mniejszych kwot w bardziej strategiczne działania – dla branż lub grup firm/dostawców. Warto wziąć pod uwagę, że Fundusz Naprawczy powstał w celu strategicznego wsparcia zasobów (w tym kapitału ludzkiego) i łańcucha dostaw, ponieważ działania te w perspektywie długofalowej są kluczowe dla odbudowania gospodarki – lokalnej, krajowej, regionalnej i globalnej.  Wszystkie zadania realizujemy zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Środki z Funduszu przekazywane będą Beneficjentom w formie darowizn.

  Po podpisaniu umowy i otrzymaniu wpływu na konto, niezwłocznie skontaktujemy się osobami/podmiotami, które wytypowali Państwo do wsparcia lub wesprzemy Państwa w sprawnej identyfikacji podmiotów potrzebujących wsparcia. Przekażemy im środki, jak tylko podpiszemy z nimi umowy.

  Kwota przekazana wskazanym przez Państwa podmiotom lub osobom zależy od Państwa wskazań lub, jeśli Państwo zostawią nam tę decyzję, od naszej niezależnej decyzji. Istotne jest, aby beneficjenci po otrzymaniu darowizny rozliczyli podatek od spadków i darowizn, jeśli takowy jest należny.

  To Państwo o tym decydują. Wsparcie będzie udzielane zgodnie z Państwa decyzjami – zarówno jednorazowo, jak i cykliczne.

  Tak, dla wszystkich partnerów Funduszu przygotowaliśmy komplet materiałów informacyjnych i tekstów do komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej.

  Fundusz jest inicjatywą non-profit. Obsługa funduszy tego typu, według globalnych standardów Charity Navigator, to koszt na poziomie 10% przekazywanej kwoty. Jednakże, w obecnej sytuacji gospodarczej, postanowiliśmy obniżyć ten koszt do 0,1-3%, w zależności od wysokości przekazywanego wsparcia. Środki te pozwolą nam pokryć koszty związane z obsługą Funduszu (głównie prawne i księgowe). Jeśli wpływy na obsługę Funduszu przekroczą nasze koszty, różnicą zasilimy Fundusz na cele ogólne. Koszty administracyjne dotyczące obsługi Funduszu są częścią darowizny podlegającej pod art. 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Przekazanie darowizny, na bazie podpisanej z Funduszem umowy, upraszcza do minimum sprawy formalne w tym zakresie. Fundusz przejmuje wszelkie działania administracyjne, takie jak podpisanie umów z Beneficjentami oraz obsługę przekazania i rozliczenia środków. Dzięki strategicznym działaniom, możemy łączyć mniejsze wpłaty, które w efekcie dadzą większy wpływ (tzw. Impact).