Fond obnovy

Strategická podpora dodavatelského řetězce během období COVID-19

V situaci vysoké nejistoty, které dnes čelíme v souvislosti s COVID-19, nejprve zajišťujeme bezpečnost našeho podnikání a zaměstnanců. V podnikání však nejednáte sami. Jedná se o propojený systém, v němž hrají klíčovou roli dodavatelé a zhotovitelé. Podle McKinseyovy zprávy COVID-19: Implications for business, odolnost dodavatelského řetězce bude proto klíčem k dlouhodobé obchodní stabilitě. Toho lze mimo jiné dosáhnout poskytováním finanční podpory malým a středním dodavatelům, kteří čelí finančním problémům v důsledku COVID-19. Zkusme pozorně sledovat osoby i podněty z našeho okolí, které budou pro naše podnikání zásadní, a to zvlášť v období, kdy začneme dohánět ztráty a postarejme se, aby toto těžké období překonali. Péče o vlastní tržní prostředí pomůže totiž minimalizovat negativní vliv pandemie na ekonomiku, trh práce a také vlastní podnikání.

Jelikož věříme, že zachování odolnosti dodavatelského řetězce bude klíčovou činností pro obnovu ekonomiky – národní, regionální a globální, vytvořili jsme Fond obnovy. Jeho cílem je působit proti účinkům COVID-19 tím, že umožňuje podnikatelům podporovat klíčové osoby a subjekty, které utrpěly nebo by mohly být postiženy pandemií – tak, aby během a po COVID-19 mohly být obnoveny běžné obchodní procesy společností.

Prostřednictvím Fond obnovy bude možné zajistit stabilitu:

Klíčových osob

Společnosti jsou, kromě zaměstnanců na plný úvazek, podporovány skupinou osob samostatně výdělečně činných nebo pracujících na základě občanskoprávních smluv. I přes plánovanou vládní podporu nemusí přežít dlouhé prostoje spojené s COVID-19.

Klíčových dodavatelů

Používáme-li ve výrobním nebo výrobním procesu prvky nebo know-how poskytované specializovanými, často malými subjekty, může jejich nedostatek v době obnovení běžných obchodních procesů po COVID-19 ztížit nebo dokonce zabránit účinnému provozu.

Výrobců klíčových surovin a komponentů

Pokud je ekonomika založena na rozptýlených výrobcích suroviny klíčové pro dané odvětví, může to představovat problém pro celé odvětví podnikání. Udržení takových subjektů v dobrém stavu je pro mnoho společností, které mohou za tímto účelem vytvářet aliance, zásadní.

Účel fondu podléhá čl. 4 zákona ze dne 24. dubna 2003. o veřejně prospěšných činnostech a dobrovolnictví. Právní a finanční podrobnosti naleznete v sekci FAQ níže.

ANGAŽUJTE SE! PODEPIŠTE STRUČNĚ NAPSANOU SMLOUVU A PODPORTE FINANČNĚ FOND.

Bank: Citi Handlowy, PL 77 1030 0019 0109 8534 0000 3845, SWIFT: CITIPLPX.

Prostřednictvím financování Fondu obnovy, můžete podpořit jednotlivce, které jste vybrali, včetně těch, kteří podnikají, právnické osoby, společenské organizace, instituce podnikatelského prostředí nebo jiné partnery, klíčové pro Vaše podnikání nebo pro Vaše odvětví. Fond můžete také podpořit, aniž byste stanovili konkrétní cíl. V tom případě společně s Radou, která se skládá z profesionálů a expertů z nejrůznějších odvětví a oborů po konzultaci s průmyslový organizacemi a sdruženími zaměstnavatelů se rozhodneme, kdo se stane Příjemcem tohoto fondu.

Respektujíc čas, který je pro podnikatele obzvláště v této situaci jedním z nejcennějších zdrojů, jsme omezili zapojení společností na podpis jedné, stručné smlouvy. Díky zkušenostem se správou fondů, jsme schopni zbytek udělat sami, tak abyste se mohli soustředit pouze na svém podnikání.

 

PROČ STOJÍ ZA TO SE PŘIDAT VLASTNĚ K TOMUTO FONDU?

01

Spojíme vlastní síly, zvětšíme
Impact

02

Podáváme (finanční
i nefinanční) hlášení

03

Poskytujeme administrativní,
právní a daňové
zázemí.

PARTNEŘI

  KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

  FAQ

  Fond obnovy byl vytvořen s cílem působit proti účinkům COVID-19 tím, že umožňuje podnikatelům podporovat klíčové osoby a subjekty, které utrpěly nebo by mohly být postiženy pandemií – tak, aby během a po COVID-19 mohly být obnoveny běžné obchodní procesy společností.

  Zachránit ohrožená pracovní místa a podniky. Dopad fondu bude vykazován na základě tohoto ukazatele.

  Darováním na účet určený výhradně Fondu:

  Bank Citi Handlowy

  Číslo účtu: PL77 1030 0019 0109 8534 0000 3845

  SWIFT: CITIPLPX

  Vystačí vyplnit formulář nebo nás kontaktujte (COVID@ceeimpact.org).

  Podepisujeme jednu stručnou dohodu o dárcovství. Účel fondu podléhá čl. 4 zákona ze dne 24. dubna 2003. o veřejně prospěšných činnostech a dobrovolnictví.

  To Vy rozhodujete, kdo obdrží podporu. Můžete podporovat jak fyzické osoby, včetně těch, které podnikají, tak právnické osoby, společenské organizace, instituce podnikatelského prostředí a mnoho dalších. Fond můžete podpořit rovněž všeobecně, za účelem plnění úkolů nadace v charitativní oblasti v souladu s čl. 4 zákona ze dne 24. dubna 2003. o veřejně prospěšných činnostech a dobrovolnictví.

  Ano, můžete přispět do Fondu, aniž byste uvedli konkrétní cíl. V tom případě společně s Radou, která se skládá z profesionálů a expertů z nejrůznějších odvětví a oborů po konzultaci s průmyslový organizacemi a sdruženími zaměstnavatelů se rozhodneme, kdo se stane Příjemcem tohoto fondu.

  Do fondu mohou připojit dárci (fyzické i právní osoby) z celého světa. Podpora bude, ale udělena osobám a podnětům z oblasti Střední a Východní Evropy (CEE).

  Ne. Jakákoli částka přispívající na Fond má význam. Naším úkolem je spojení menší částek do více strategických činností – pro průmyslová odvětví nebo skupiny společností / dodavatelů. Je třeba zvážit, že Fond obnovy byl vytvořen za účelem strategické podpory zdrojů (včetně lidského kapitálu) a dodavatelského řetězce, protože tyto činnosti jsou z dlouhodobého hlediska klíčové pro obnovu ekonomiky – místní, národní, regionální a globální.  Všechny činnosti provádíme v souladu s čl. 4 zákona ze dne 24. dubna 2003. o veřejně prospěšných činnostech a dobrovolnictví.

  Prostředky budou předány Příjemcům formou darů.

  Po podepsání smlouvy a přijetí platby na účet, budeme okamžitě kontaktovat osoby / subjekty, které jste si vybrali pro podporu, nebo Vás podpoříme v efektivní identifikaci subjektů, které potřebují podporu. Jakmile s nimi podepíšeme smlouvy, převedeme jim finanční prostředky.

  Částka převedená na subjekty nebo osoby, které jste uvedli, závisí na Vašich pokynech nebo, pokud nám toto rozhodnutí ponecháte, na našem nezávislém rozhodnutí. Je důležité, aby příjemci vypořádali dědickou a darovací daň, pokud existuje, splatnou po obdržení daru.

  O tom rozhodujete Vy. Podpora bude poskytována podle Vašich rozhodnutí – jednorázově, nebo opakovaně.

  Ano, připravili jsme pro všechny partnery Fondu sadu informačních materiálů a textů pro interní i externí komunikaci.

  Fond je non-profit iniciativa. Obsluha fondu podle globálních standardů Charity Navigator, se váže s náklady ve výši 10% převedené částky. V současné ekonomické situaci jsme se však rozhodli snížit tyto náklady na 0,1-3%, v závislosti na výši poskytnuté podpory. Tyto prostředky nám umožní pokrýt náklady spojené s obsluhou Fondu (zejména právní a účetní). Pokud výnos z obsluhy Fondu přesáhne naše náklady, rozdíl překážeme ve prospěch Fondu pro obecné účely. Administrativní náklady spojené s obsluhou Fondu jsou součástí darování podle čl. 4 Zákona ze dne 24. dubna 2003. o veřejně prospěšných činnostech a dobrovolnictví.

  Poskytování darů na základě smlouvy podepsané s Fondem zjednodušuje formální záležitosti na minimum. Fond přebírá veškeré administrativní činnosti, jako je podepsání smluv s příjemci a zpracování převodů a vypořádání finančních prostředků. Díky strategickým opatřením můžeme spojit menší platby, což bude mít větší “impact”.